Tietosuojaseloste

Henkilötiedot

Vabameedia siihen kuuluvine yhtiöineen menettelee henkilötietolain edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Osassa Vabameedia tarjoamista verkkopalveluista palveluiden käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessään verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjän antamat henkilötiedot tallentuvat Vabameedia verkkopalvelujen asiakasrekisteriin. Vabameedia ei kerää eikä käsittele käyttäjiin liittyviä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia henkilötietoja. Vabameedia käyttää asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon, sekä muihin vastaaviin Vabameedia verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että Vabameedia voi käyttää ja luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai luovuttamisen ilmoittamalla siitä Vabameedian asiakaspalveluun.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä tästä.

Evästeiden käyttö

Vabameedian verkkopalvelujen sisällön käytön seuraamiseksi sekä palvelujen käytön helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi Vabameedia käyttää ns. evästeitä ("cookies"). Eväste tarkoittaa lyhyttä tekstitiedostoa, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Tällä menetelmällä Vabameedia kerää tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalveluja käytetään, voidakseen kehittää edelleen palvelujen käyttäjäystävällisyyttä. Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, joidenkin palveluiden hyödyntäminen saattaa estyä.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Vabameedia järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksytyllä tavalla mahdollisimman tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattoman ja vahingollisen pääsyn tietojärjestelmiinsä. Vabameedia ei kuitenkaan voi taata verkkopalvelujen käyttäjälle täydellistä tietoturvaa.

Luetuimmat

Uusimmat