Tapio Luoma

Ratkaisijat samassa veneessä

Kärjekkäiden, poleemisten ja suorastaan vihamielisten viestien aikakaudella ei voi välttyä kysymästä, miksi kohtelemme puheissamme toisiamme kaltoin.

Syyksi tarjotaan useimmiten yhteiskunnan yleistä polarisoitumista, näkemysten etääntymistä yhä kauemmaksi toisistaan ja turvan hakemista vain samanmielisten joukoista.

Rajalinjat eri tavalla ajattelevien välillä tuntuvat huolestuttavasti vahvistuneen ja pyrkimykset suurempaan yhtenäisyyteen näyttävät poikkeuksellisen vaikeilta.

Jyrkät näkemyserot ja karski ilmaisu ruokkivat mielikuvia keskenään kamppailevista vihollisleireistä. Juuri nämä mielikuvat ovat lopulta vaarallisimpia, koska ne kykenevät ohjaamaan tapaamme hahmottaa maailmaa ja ihmisten välisiä suhteita.

Ne luovat todellisuutta, joka ei tee oikeutta kenellekään.

Tärkeä mielikuviin liittyvä kysymys on, minkä näemme yhdistävän meitä erilaisuudessamme ja erimielisyydessämme.

Suomalaisuuden käsite, suomen kieli ja oman maamme historia eivät ykseyden takeeksi enää ilman muuta riitä aikana, jolloin kohtaamme lähiympäristössämme yhä enemmän erilaisia kulttuureja, uskontoja ja kansallisuuksia.

Oman valtiomme alueen voisi mieltää yhteisyyden kokemisen minimiperustaksi, joka määrittelee kaikkien täällä asuvien ja vierailevien elämää.

Tällä alueella me olemme taustoistamme riippumatta – kuten sanonta kuuluu – samassa veneessä. Koska yhteiskunnalliset ongelmamme ovat yhteisiä, myös yritysten niiden ratkaisemiseksi tulisi olla yhteisiä.

Meitä vaanivana uhkana eivät ole erilaisuus ja erimielisyys vaan kyvyttömyys tulla toimeen niiden kanssa."

Ratkaisujen etsimisessä viholliskuvien elättely ei auta. Meitä vaanivana uhkana eivät ole erilaisuus ja erimielisyys vaan kyvyttömyys tulla toimeen niiden kanssa.

Varsinainen vihollinen ei ole toinen ihminen vaan omiin ajatuksiimme niin helposti pesiytyvä mielikuva uhkaavasta toisenlaisuudesta.

Tällainen ajattelu voi kuulostaa sinisilmäiseltä ihanteellisuudelta. Emme kuitenkaan voi mitätöidä sitä, että me olemme samassa veneessä niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maapallollammekin.

Olkoot mielikuvamme sen mukaiset.

Tapio Luoma

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet